Du använder sekretesslutaren på kameran för att slå på eller stänga av videoströmning under Webex-samtal eller -möte.

När du stänger slutaren stoppar videon och din profilbild visas för mötesdeltagarna. Videon återupptas när öppnar slutaren igen.

Du kan även styra din video från mötesappen. När du stoppar videon slutar din kamera sända och kamerans LED-lampa släcks. Starta videon på nytt så börjar kameran sända videon igen.

1

För att stänga av videon ska du göra något av följande:

  • Skjuta slutaren till vänster.
  • Klicka på Stoppa video i Webex eller Webex Meetings.
2

För att återuppta videon ska du göra något av följande:

  • Skjut slutaren längst till höger.
  • Klicka på Starta video i Webex eller Webex Meetings.