Вашият администратор може да конфигурира устройства във вашата мрежа по различни начини. Можете да имате устройства на място или облачни устройства. Тези устройства могат да се показват едни и същи, но можете да използвате устройствата по различни начини.

For on-premises devices, after you have enabled ultrasound, you can automatically connect to the device as soon as you enter the same room. You can use these devices to share content wirelessly with people in the same room.


Note that Cloud Pairing is required when sharing content with the Webex app on mobile. Enable Cloud Pairing for on-premises Webex Edge devices in order to share.

For cloud devices, you can also automatically connect using ultrasound and share content wirelessly. In addition, you can search for a particular device, use the device to join a meeting or make a call, and you can optimize audio or video of the shared content.

1

Click on the device name on the Webex App and click Share on device.

2

When you're connected to a cloud device, you can also improve the frame rate and audio for shared content:

  • Share computer audio—The audio is played and everyone can hear the audio.
  • Optimize for video—The content is displayed at up to 30 frames per second (fps) with a resolution of 720p. For example, if you're sharing a video or slide deck, the frame rate is increased and this reduces any lag.
3

Select the screen or app to share.

4

Check out a preview of what you're sharing at the top of the screen. Уверете се, че споделяте само това, което искате и че всички в срещата могат да го видят.


 

За да покажете визуализацията, след като изчезне, отидете на раздела в контролната лента в горната част на екрана и щракнете върху стрелката надолу.

5

Докато споделяте, можете да изберете следното:

6

When you're done, click on Stop Sharing.

1

Click on the device name in the Webex App and click Share on device.

2

When you're connected to a cloud device, you can also improve the frame rate and audio for shared content:

  • Share computer audio—The audio is played on the device and everyone in the room can hear the audio.

    Приложението Webex се нуждае от разширение, за да споделяте звука от вашия компютър. If you don't have this extension, then Webex App downloads it when you click Share computer audio. You must have administrator permission on your computer to install the extension.

  • Optimize for video—The content is displayed on the device at up to 30 frames per second (fps) with resolution of 720p. For example, if you're sharing a video or slide deck the frame rate is increased and this reduces any lag.

3

Select the screen or app to share.

4

Check out a preview of what you're sharing at the top of the screen. Уверете се, че споделяте само това, което искате и че всички в срещата могат да го видят.


 

За да покажете визуализацията, след като изчезне, отидете на раздела в контролната лента в горната част на екрана и щракнете върху стрелката надолу.

5

Докато споделяте, можете да изберете следното:

6

When you're done, click on Stop Sharing.

1

Tap the device icon , select a device, and then tap Share on device.

2

Изберете вашата опция за оптимизация:

  • Оптимизиране за текст и изображения – показва текста и изображенията в споделеното ви съдържание с възможно най-високата разделителна способност и яснота.
  • Оптимизиране за видео —Видеоклипът се възпроизвежда много по-плавно, тъй като известна разделителна способност се жертва в полза на по-висока честота на кадрова честота, за да се намали забавянето и да се увеличи плавността на споделеното ви видео, анимация или динамично съдържание.
3

Tap Share > Webex > Start Broadcast.

4

When you're finished, tap the device name in the Spaces list, and then tap Stop Broadcast.


 

You can also tap the red status bar at the top of your screen and tap Stop.

1

Tap the device icon , select a device, and then tap Share on device.

2

Изберете вашата опция за оптимизация:

  • Оптимизиране за текст и изображения – показва текста и изображенията в споделеното ви съдържание с възможно най-високата разделителна способност и яснота.
  • Оптимизиране за видео —Видеоклипът се възпроизвежда много по-плавно, тъй като известна разделителна способност се жертва в полза на по-висока честота на кадрова честота, за да се намали забавянето и да се увеличи плавността на споделеното ви видео, анимация или динамично съдържание.
3

When you're finished, tap the device name in the Spaces list, and then tap Stop Sharing.

You can't automatically connect to a device on web, you must manually connect to a device.

Click on the device name in the Webex App app and click Share on device.


 

On Board and Desk series devics, you can also open a space by clicking on Open a Space.