Можете да споделяте съдържание на устройството си, независимо дали сте в разговор, или не. Локалното споделяне е достъпно както за регистрирани в Webex, така и за регистрирани на място устройства.

Приложението Cisco Webex Meetings трябва да е свързано към устройството, за да можете да споделяте безжично. Приложенията за Windows и Mac могат да се свързват с вашето устройство, стига да сте в една и съща стая.

Безжично споделяне с приложението Cisco Webex Meetings

1

Когато настолното приложение е свързано с устройство, щракнете върху името на устройството в долната част на прозореца. След това щракнете върху Споделяне на устройство.

Безжично споделяне чрез приложението Cisco Webex Meetings

2

Изберете дали искате да сподеите целия екран или само едно от отворените приложения.

3

За да спрете споделянето, натиснете бутона Спиране на споделянето в горната част на екрана на лаптопа.