Много настройки и функции са активирани по подразбиране. Но можете да персонализирате тези елементи, за да отговарят по-добре на вашите нужди.

Ако дадена настройка има икона за заключване до нея, тогава не можете да я промените. За да отключите тези настройки, обърнете се към вашия администратор.

Можете да промените звука, който Телефонът използва за входящи повиквания.
1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Докоснете Настройки.

3

Превъртете през менюто и докоснете Мелодия и сила на звука.

4

Докоснете мелодия на звънене.

Ако телефонът ви звъни твърде силно или прекалено меко, когато получите входящо повикване, можете да промените силата на звука. Промените в силата на звука на пръстена не влияят на нивото на звука при разговор.
1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Докоснете Настройки.

3

Превъртете през менюто и докоснете Мелодия и сила на звука.

4

Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Можете да промените езика на показване, така че телефонът ви да показва съобщенията на родния ви език.

Тази функция е достъпна, само ако администраторът я е конфигурирал.

1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Докоснете Настройки.

3

Превъртете през менюто и докоснете Език.

4

Докоснете език.

Можете да промените часовата си зона, ако е неправилна.

1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Докоснете Настройки.

3

Превъртете през менюто и докоснете Часова зона.

4

Докоснете часова зона.

За да направите гледането по-удобно, можете да регулирате настройката за яркост по подразбиране на телефона.

1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Използвайте плъзгача, за да регулирате яркостта наекрана.

Поставете устройството си в режим на готовност, когато ще бъдете далеч от бюрото си. Това помага да се пести енергия и да се удължи живота на устройството.

Телефонът ви се събужда, когато получите обаждане или докоснете LED екрана. Не можете да поставите устройството си в режим на заспиване, ако сте в активно повикване.

Тази функция е достъпна, само ако администраторът я е конфигурирал.

1

Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на телефона.

2

Докоснете Настройки.

3

Изберете Режим на готовност.

Ако телефонът ви е заспал, трябва да го събудите, преди да можете да се обадите или да използвате функция.

В зависимост от конфигурацията на устройството изпълнете едно от следните действия:

  • Докоснете екрана на телефона.
  • Включете HDMI кабел.
  • Стартиране на безжичен дял.
  • Влезте в стаята с лаптопа си.
  • Получаване на повикване или известие за предстоящо събрание.

Зависи от това как е настроена мрежата ви, но може да успеете да използвате устройството си в личен режим. В този режим получавате личния си календар вместо календара на стаята за събранията си. Можете също да си сътрудничите с колегите си в лично място за събрания.

Тази функция е достъпна, само ако администраторът я е конфигурирал.

Преди да започнете

Получете идентификационните си данни за влизане в настройките на Webex.

1

Ако устройството ви се свърже с мрежата, извършете фабрично нулиране на него. Докоснете горния ляв ъгъл на екрана на устройството и навигирайте в Настройки > Фабрично нулиране. Потвърдете нулирането.

2

Изберете една от следните опции.

  • От Cisco Webex Settings ( https://settings.webex.com/) създайте ново устройство. Изберете Моите устройства > Генериране на код за активиране.
  • От приложението Webex кликнете върху аватара си. Навигирайте в Настройки > Устройства. Щракнете върху Генериране на код за активиране.
3

Преминете през съветника за настройка на вашето устройство. Когато дойдете да изберете услуга заповикване, изберете Cisco Webex и въведете кода си за активиране.

След настройката устройството се показва в Webex Настройки под Моите устройства. От тази страница можете да промените името на устройството и да го деактивирате.