Wiele ustawień i funkcji jest włączonych domyślnie. Ale możesz dostosować te elementy, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom.

Jeśli obok danego ustawienia znajduje się ikona blokady, nie można go zmienić. Aby odblokować te Ustawienia, należy skontaktować się z administratorem.

Dźwięk używany przez telefon do oznajmiania połączeń przychodzących można zmienić.
1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

3

Przewiń menu i dotknij opcji Dzwonek i głośność.

4

Dotknij dzwonka.

Jeśli dzwonek telefonu dla połączenia przychodzącego jest zbyt głośny lub cichy, można zmienić jego głośność. Zmiany głośności dzwonka nie mają wpływu na poziom dźwięku podczas połączenia.
1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

3

Przewiń menu i dotknij opcji Dzwonek i głośność.

4

Użyj suwaka, aby wyregulować głośność.

Możesz zmienić język wyświetlania, aby telefon wyświetlał wiadomości w Twoim ojczystym języku.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

3

Przewiń menu i dotknij opcji Język.

4

Stuknij język.

Możesz zmienić swoją strefę czasową, jeśli jest ona nieprawidłowa.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

3

Przewiń menu i stuknij opcję Strefa czasowa.

4

Stuknij strefę czasową.

Aby zwiększyć komfort oglądania, można dostosować domyślne ustawienie jasności telefonu.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Użyj suwaka, aby wyregulować Jasność ekranu.

Przełóż urządzenie w tryb gotowości, gdy będziesz z dala od biurka. Pomaga to oszczędzać energię i przedłużyć żywotność urządzenia.

Telefon budzi się po odebraniu połączenia lub dotknięciu ekranu LED. Nie można uśpić urządzenia, jeśli trwa aktywne połączenie.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

1

Dotknij w lewym górnym rogu ekranu telefonu.

2

Dotknij opcji Settings (Ustawienia).

3

Wybierz opcję Czuwanie.

Jeśli telefon jest w stanie uśpienia, musisz go obudzić, zanim będziesz mógł wykonać połączenie lub skorzystać z jakiejś funkcji.

W zależności od konfiguracji urządzenia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij ekran telefonu.
  • Podłącz kabel HDMI.
  • Rozpocznij udostępnianie bezprzewodowe.
  • Wejdź do pokoju z laptopem.
  • Otrzymaj połączenie lub powiadomienie o zbliżającym się spotkaniu.

To zależy od konfiguracji sieci, ale możesz mieć możliwość korzystania z urządzenia w trybie osobistym. W tym trybie otrzymujesz osobisty kalendarz zamiast kalendarza pokojowego dla spotkań. Użytkownicy mogą również współpracować ze współpracownikami w obszarze spotkań osobistych.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Zanim rozpoczniesz

Uzyskaj poświadczenia logowania do ustawień Webex.

1

Jeśli urządzenie łączy się z siecią, przywróć w nim ustawienia fabryczne. Dotknij lewego górnego rogu ekranu urządzenia i przejdź do Ustawienia > Przywróć ustawienia fabryczne. Potwierdź resetowanie.

2

Wybierz jedną z następujących opcji.

  • W Ustawieniach programu Cisco Webex (https://settings.webex.com/) utwórz nowe urządzenie. Wybierz Moje urządzenia > Generuj kod aktywacyjny.
  • W aplikacji Webex kliknij swojego awatara. Przejdź do Ustawienia > Urządzenia. Kliknij Wygeneruj kod aktywacyjny.
3

Przejdź do Kreatora instalacji znajdującego się na urządzeniu. Po przejściu do opcji Wybierz usługę połączenia wybierz opcję Cisco Webex i wprowadź kod aktywacyjny.

Po zakończeniu konfiguracji urządzenie zostanie wyświetlone w Webex Ustawieniach w obszarze Moje urządzenia. Na tej stronie można również zmienić nazwę urządzenia i dezaktywować je.