Veel instellingen en functies zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze items echter aanpassen aan uw wensen.

Als er naast een instelling een slotpictogram wordt weer gegeven, kunt u deze niet wijzigen. Als u deze instellingen wilt ontgrendelen, neemt u contact op met uw beheerder.

U kunt het geluid wijzigen dat uw telefoon gebruikt voor binnenkomende gesprekken.
1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4

Tik op een beltoon.

Als de beltoon van de telefoon te hard of te zacht is bij een binnenkomend gesprek, kunt u het beltoonvolume aanpassen. Wijzigingen in het beltoonvolume hebben geen invloed op het audioniveau tijdens een gesprek.
1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4

Gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen.

U kunt uw weergavetaal wijzigen zodat uw telefoon berichten in uw moedertaal weergeeft.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Schuif door het menu en tik op Taal.

4

Tik op een taal.

U kunt de tijdzone wijzigen als deze onjuist is.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Schuif door het menu en tik op Tijdzone.

4

Tik op een tijdzone.

U kunt de standaardinstelling voor helderheid van de telefoon aanpassen om de weergave comfortabeler te maken.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Gebruik de schuifregelaar om de Helderheid van het scherm aan te passen.

Zet uw apparaat in Stand-bymodus wanneer u niet op kantoor bent. Hiermee bespaart u energie en verlengt u de levensduur van uw apparaat.

Uw telefoon wordt uit de slaapstand gehaald wanneer u een gesprek ontvangt of het LED-scherm aanraakt. U kunt uw apparaat niet in de slaapstand zetten tijdens een actief gesprek.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Selecteer Stand-by.

Als de telefoon in de slaapstand staat, moet u deze uit de slaapstand halen voordat u een gesprek tot stand kunt brengen of een functie kunt gebruiken.

Afhankelijk van de apparaatconfiguratie, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op het telefoonscherm.
  • Sluit een HDMI-kabel aan.
  • Begin met draadloos delen.
  • Kom met uw laptop de ruimte in.
  • Ontvang een gesprek of melding voor een aanstaande vergadering.

Het is afhankelijk van hoe uw netwerk is ingesteld, maar u kunt uw apparaat mogelijk ook in de persoonlijke modus gebruiken. In deze modus krijgt u uw persoonlijke agenda in plaats van de ruimteagenda voor uw vergaderingen. U kunt ook samenwerken met uw collega's in een persoonlijke vergaderruimte.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Voordat u begint

Haal uw aanmeldreferenties voor de Webex-instellingen op.

1

Als uw apparaat verbinding maakt met het netwerk, voert u een fabrieksreset uit. Tik in de linkerbovenhoek van het apparaatscherm en blader door Instellingen > Factory reset. Bevestig de reset.

2

Kies een van de volgende opties.

  • Maak een nieuw apparaat via Cisco Webex-instellingen (https://settings.webex.com/). Selecteer Mijn apparaten > Activeringscode genereren.
  • Klik in de Webex-app op uw avatar. Ga naar Instellingen > Apparaten. Klik op Activeringscode genereren.
3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u het gedeelte bereikt met Een gespreksservice kiezen, selecteert u Cisco Webex en voert u de activeringscode in.

Na het instellen wordt uw apparaat weergegeven op Webex Instellingen onder Mijn apparaten. Via deze pagina kunt u de apparaatnaam wijzigen en het apparaat deactiveren.