Mnohé nastavenia a funkcie sú predvolene povolené. Tieto položky si však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám.

Ak sa vedľa nastavenia nachádza ikona zámku, nie je možné ho zmeniť. Ak chcete tieto nastavenia odomknúť, obráťte sa na správcu.

Zvuk zvonenia telefónu pri prichádzajúcom hovore môžete zmeniť.
1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Klepnite na položku Nastavenia.

3

Prejdite ponukou a klepnite na položku Vyzváňací tón a hlasitosť.

4

Klepnite na tón zvonenia.

Ak telefón pri prichádzajúcom hovore zvoní príliš hlasno alebo príliš ticho, môžete zmeniť hlasitosť zvonenia. Zmeny hlasitosti zvonenia nemajú vplyv na úroveň zvuku počas hovoru.
1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Klepnite na položku Nastavenia.

3

Prejdite ponukou a klepnite na položku Vyzváňací tón a hlasitosť.

4

Pomocou posuvníka nastavte hlasitosť.

Jazyk zobrazenia môžete zmeniť tak, aby sa v telefóne zobrazovali správy vo vašom rodnom jazyku.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju správca nakonfiguruje.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Klepnite na položku Nastavenia.

3

Prejdite ponukou a klepnite na položku Jazyk.

4

Klepnite na jazyk.

Ak je časové pásmo nesprávne, môžete ho zmeniť.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Klepnite na položku Nastavenia.

3

Prejdite ponukou a klepnite na položku Časové pásmo.

4

Klepnite na časové pásmo.

Ak chcete, aby bolo sledovanie pohodlnejšie, môžete upraviť predvolené nastavenie jasu telefónu.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Pomocou posuvníka upravte jas obrazovky.

Prepnite zariadenie do pohotovostného režimu, keď nebudete pri stole. To pomáha šetriť energiu a predlžovať životnosť vášho zariadenia.

Telefón sa zobudí, keď prijmete hovor alebo sa dotknete LED obrazovky. Zariadenie nemôžete uspať, ak práve telefonujete.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju správca nakonfiguruje.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

Klepnite na položku Nastavenia.

3

Vyberte položku Pohotovostný režim.

Ak je váš telefón v režime spánku, musíte ho pred uskutočnením hovoru alebo použitím funkcie prebudiť.

V závislosti od konfigurácie zariadenia vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Klepnite na obrazovku telefónu.
  • Pripojte HDMI kábel.
  • Spustite bezdrôtové zdieľanie.
  • Vstúpte do miestnosti s prenosným počítačom.
  • Prijmite hovor alebo oznámenie o nadchádzajúcej schôdzi.

Závisí to od nastavenia siete, zariadenie však možno budete môcť používať v osobnom režime. V tomto režime získate namiesto kalendára miestnosti pre svoje schôdze svoj osobný kalendár. Môžete tiež spolupracovať so svojimi spolupracovníkmi v osobnom priestore schôdzí.

Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju správca nakonfiguruje.

Skôr než začnete

Získajte prihlasovacie poverenia do nastavení Webex.

1

Ak sa zariadenie pripojí k sieti, vykonajte v ňom obnovenie továrenských nastavení. Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky zariadenia a prejdite na položku Nastavenia > Obnovenie továrenských nastavení. Potvrďte resetovanie.

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností.

  • V Cisco Webex Nastaveniach ( https://settings.webex.com/) vytvorte nové zariadenie. Vyberte položku Moje zariadenia > Generovať aktivačný kód.
  • V aplikácii Webex kliknite na svoj avatar. Prejdite na položku Nastavenia > Zariadenia. Kliknite na Generovať aktivačný kód.
3

Prejdite na svojom zariadení sprievodcu nastavením. Keď prídete do Vyberte volaciu službu, vyberte Cisco Webex a zadajte aktivačný kód.

Po nastavení sa zariadenie zobrazí v Webex nastaveniach v časti Moje zariadenia. Na tejto stránke môžete zmeniť názov zariadenia a deaktivovať ho.