Управление на тълкуването

1

Щракнете върху ИнтерпретацияИкона за устен превод> Управление на интерпретацията.

2

Кликнете върху Добавяне на нов език и изберете изходни и целеви езици.

3

Изберете наличен преводач от падащия списък или изберете участник, който да ги издигне до ролята на интерпретатора, след което кликнете върху Прилагане.