Upravljanje tumačenjem

1

Kliknite Tumačenje Ikona tumačenja> Upravljanje tumačenjem.

2

Kliknite Dodaj novi jezik i odaberite izvorišne i ciljne jezike.

3

Odaberite raspoloživog prevoditelja s padajućeg popisa ili odaberite sudionika koji će ih podići na ulogu usmenog prevoditelja, a zatim kliknite Primijeni.