Zarządzanie interpretacją

1

Kliknij InterpretacjaIkona interpretacji> Zarządzaj tłumaczeniem.

2

Kliknij Dodaj nowy język i wybierz język źródłowy i docelowy.

3

Wybierz dostępnego tłumacza z listy rozwijanej lub wybierz uczestnika, aby podnieść go do roli tłumacza, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.