Upravljanje tumačenjem

1

Kliknite na dugme Ikona "Interpretation" Tumačenje > Upravljaj tumačenjem.

2

Kliknite na dugme Dodaj novi jezik i izaberite izvorne i ciljne jezike.

3

Izaberite dostupnog prevodioca sa padajuće liste ili izaberite učesnika koji će ih uzdići do uloge prevodioca, a zatim kliknite na dugme Primeni .