1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал отидете на Настройки наобажданията , превключвайте на отдалечен офис.

3

Въвеждане на валиден номер за новото местоположение за извикване.

4

Щракнете върху Запиши.