1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar , växlar på Remote Office.

3

Ange ett giltigt nummer för den nya samtalsplatsen.

4

Klicka på Spara.