1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i brukerportalen for anrop, og aktiver deretter Eksternt Office.

3

Skriv inn et gyldig nummer for den nye anropsplasseringen.

4

Klikk på Lagre.