1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołującychprzejdź do pozycji Ustawieniapołączeń, przełącz opcję Remote Office .

3

Wprowadź prawidłowy numer nowej lokalizacji połączeń.

4

Kliknij opcję Zapisz.