Преди да започнете

Гарантирайте, че имате минималните изисквания за изпълнение на Cisco Jabber на вашия Apple Watch:

  • iOS 10 или по-нова версия

  • часовникOS 3 или по-нова версия

  • Cisco Jabber за iPad

Когато настройвате приложенията на трети страни на вашия Apple Watch, можете да изберете или Инсталиране на всички, или избор по-късно.

  • Ако изберете Инсталиране на всички , всички приложения, които са съвместими с Apple Watch на вашия iPhone, включително Cisco Jabber, се синхронизират с Apple Watch автоматично.
  • Ако изберете Изберете По-късно, трябва да синхронизирате приложенията на трети страни на вашия iPhone с Apple Watch ръчно. За да синхронизирате Cisco Jabber на вашия iPhone с вашия Apple Watch ръчно, изпълнете следващите стъпки.
  1. Докоснете приложението Гледане на вашия iPhone.

  2. Прегледайте приложението Cisco Jabber и го изтеглете на вашия iPhone.

  3. Докоснете раздела "Моят часовник".

  4. Докоснете Показване на приложението на Apple Watch, за да го включите.