Innan du börjar

Kontrollera att du har minimikraven för att köra Cisco Jabber på din Apple Watch:

  • iOS 10 eller senare

  • watchOS 3 eller senare

  • Cisco Jabber för iPhone och iPad

När du installerar tredjepartsappar på din Apple Watch kan du antingen välja Installera alla eller Välj senare.

  • Om du väljer Installera alla synkroniseras alla appar som är kompatibla med Apple Watch på din iPhone, inklusive Cisco Jabber, automatiskt med Apple Watch.
  • Om du väljer Välj senare måste du synkronisera tredjepartsapparna på din iPhone med Apple Watch manuellt. Gör så här om du vill synkronisera Cisco Jabber på din iPhone med din Apple Watch.
  1. Tryck på appen Watch på din iPhone.

  2. Bläddra till appen Cisco Jabber och hämta den till din iPhone.

  3. Knacka på fliken Min Watch.

  4. Knacka på Visa appen på Apple Watch om du vill slå på den.