Prije nego što počnete

Pobrinite se da imate minimalne zahtjeve za pokretanje Cisco Jabber na vašem Apple Watch:

  • iOS 10 ili noviji

  • watchOS 3 ili noviji

  • Cisco Jabber for iPhone and iPad

Kada postavljate aplikacije trećih strana na Apple Watch, možete odabrati ili instalirati sve ili odabrati kasnije.

  • Ako odaberete Install sve , sve aplikacije koje su kompatibilne s Apple Watch na vašem iPhone, uključujući i Cisco Jabber, su synched s Apple Watch automatski.
  • Ako odaberete Odaberi kasnije , trebate sinkronizirati aplikacije trećih strana na svom iPhone pomoću Apple Watch ručno. Za sinkronizaciju Cisco Jabber na vašem iPhone s Apple Watch ručno, slijedite sljedeće korake.
  1. Dodirnite aplikaciju Watch na vašem iPhone-u.

  2. Otiđite na Cisco Jabber App i preuzimanje datoteka Internet na tvoj iPhone.

  3. Dodirnite karticu moj sat.

  4. Dotaknite Prikaži aplikaciju na Apple Watch- u kako biste ga uključili.