Настройте своя PIN

В зависимост от услуга за обаждания, с която сте настройвам , може да се нуждаете от PIN за достъп до вашите гласови съобщения или функции, като например създаване на персонализиран поздрав, изпращане на съобщение и др. Начинът, по който отивате за настройването на ПИН кода си, зависи от вашата повикваща услуга:

Слушайте съобщенията си

Можете да слушате гласовите си съобщения точно от приложението и какво правите с тях след това зависи от вашата повикваща услуга. Проверете тази статия за повече информация.

Voicemail tab