Уиндоус

Ако групата указатели е по-голяма от 100 души, тогава не се показва присъствие за никого от тази група, освен ако някой не е и във вашия списък с лични контакти.

1

Изберете иконата Меню, след което Файл > Нова > директория група .

2

В диалоговия прозорец, който се отваря, въведете името на групата директории.

Възможно е вашият да може да търси групата директории, която искате да добавите. Но ако нямате никаква възможност за търсене, тогава името на групата директории трябва да ви бъде предоставено от вашия администратор.

3

Изберете Добавяне тогава OK .

Mac

Можете да добавите група директории във вашия списък с контакти.

1

Изберете Jabber > контакти > нова директория група

2

Въведете името на групата указатели.

3

Изберете OK.

iPhone и iPad

Ако групата директория е по-голяма от 100 души, тогава не се показва присъствие за никого в тази група.

Преди да започнете

Системният ви администратор трябва да разреши тази функция. Ако не можете да добавяте указателни групи, обърнете се за помощ към системния администратор.

1

На екрана с контакти докоснете .

2

Докоснете Добавяне на директория група .


 
Не можете да добавяте повече от 1000 контакта във вашия списък "Контакти".
3

Въведете името на групата, което искате да добавите в групата Добавяне на директория .

4

Докоснете Готово .

Всички контакти в групата указатели се добавят към списъка ви с контакти.

Android

Ако групата директория е по-голяма от 100 души, тогава не се показва присъствие за никого в тази група.

Преди да започнете

Системният ви администратор трябва да разреши тази функция. Ако не можете да добавяте указателни групи, обърнете се за помощ към системния администратор.

1

На екрана с контакти докоснете иконата.

2

Докоснете Добавяне на директория група .


 
Не можете да добавяте повече от 1000 контакта във вашия списък "Контакти".
3

Въведете името на групата, което искате да добавите в групата Добавяне на директория .


 
Ако нямате възможност за търсене, тогава името на групата директории трябва да ви бъде предоставено от вашия администратор.
4

Докоснете Готово .

Всички контакти в групата указатели се добавят към списъка ви с контакти.