Windows

Dizin grubunda 100'den fazla kişi varsa aynı zamanda kişiler listesinde olmadıkları sürece o gruptaki hiç kimsenin iletişim durumu görüntülenmez.

1

Menü simgesini seçip Dosya > Yeni > Dizin Grubu tercihlerini seçin.

2

Açılan iletişim kutusunda dizin grubunun adını girin.

Eklemek istediğiniz dizin grubunu arayabilirsiniz. Ancak arama kabiliyetiniz yoksa, dizin grubu adınız yöneticiniz tarafından size sağlanmalıdır.

3

Ekle'yi ve ardından Tamam'ı seçin.

Mac

Kişi listenize dizin grubu ekleyebilirsiniz.

1

Jabber > Kişiler > Yeni Dizin Grubu'nu seçin

2

Dizin grubunun adını girin.

3

Tamam'ı seçin.

iPhone ve iPad

Dizin grubundan 100'den fazla kişi varsa bu gruptaki hiç kimse için iletişim durumu görüntülenmez.

Başlamadan önce

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Dizin grupları ekleyemiyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.

1

Kişiler ekranında seçeneğine dokunun.

2

Dizin Grubu Ekle'ye dokunun.


 
Kişi listenize 1.000'den fazla kişi ekleyemezsiniz.
3

Eklemek istediğiniz grubun adını Dizin Grubu Ekle alanına girin.

4

Bitti'ye dokunun.

Dizin grubundaki herkes Kişi listenize eklenir.

Android

Dizin grubundan 100'den fazla kişi varsa bu gruptaki hiç kimse için iletişim durumu görüntülenmez.

Başlamadan önce

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Dizin grupları ekleyemiyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.

1

Kişiler ekranında simgesine dokunun.

2

Dizin Grubu Ekle'ye dokunun.


 
Kişi listenize 1.000'den fazla kişi ekleyemezsiniz.
3

Eklemek istediğiniz grubun adını Dizin Grubu Ekle alanına girin.


 
Arama özelliğiniz yoksa dizin grubu adını yöneticinizin sağlaması gerekir.
4

Bitti'ye dokunun.

Dizin grubundaki herkes Kişi listenize eklenir.