Windows

Om kataloggruppen innehåller fler än 100 personer kommer ingen närvaro att visas för någon i gruppen, såvida inte någon också är en del av din personliga kontaktlista.

1

Välj menyikonen och sedan Arkiv > Ny > Kataloggrupp.

2

I dialogrutan som öppnas anger du kataloggruppens namn.

Du kanske kan söka efter kataloggruppen som du vill lägga till. Men om du inte har någon sökfunktion måste du få namnet på kataloggruppen från administratören.

3

Välj Lägg till och sedan OK.

MAC

Du kan lägga till en kataloggrupp i din kontaktlista.

1

Välj Jabber > Kontakter > Ny kataloggrupp

2

Ange namnet på kataloggruppen.

3

Välj OK.

iPhone och iPad

Om kataloggruppen är större än 100 personer visas ingen närvaro för någon i den gruppen.

Innan du börjar

Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen. Om du inte kan lägga till kataloggrupper ska du kontakta din systemadministratör och be om hjälp.

1

Knacka på på skärmen Kontakter.

2

Knacka på Lägg till kataloggrupp.


 
Det går inte att lägga till fler än 1 000 kontakter i din kontaktlista.
3

Ange namnet på gruppen som du vill lägga till i Lägg till kataloggrupp.

4

Tryck på Klar.

Alla kontakter i kataloggruppen läggs till i din kontaktlista.

Android

Om kataloggruppen är större än 100 personer visas ingen närvaro för någon i den gruppen.

Innan du börjar

Din systemadministratör måste aktivera den här funktionen. Om du inte kan lägga till kataloggrupper ska du kontakta din systemadministratör och be om hjälp.

1

På skärmen Kontakter knackar du på -ikonen.

2

Knacka på Lägg till kataloggrupp.


 
Det går inte att lägga till fler än 1 000 kontakter i din kontaktlista.
3

Ange namnet på gruppen som du vill lägga till i Lägg till kataloggrupp.


 
Om du inte kan söka måste administratören uppge namnet på kataloggruppen för dig.
4

Tryck på Klar.

Alla kontakter i kataloggruppen läggs till i din kontaktlista.