Бутонът за присъединяване се появява 5 минути преди планирания начален час. В планирания начален час етикетът се променя, за да ви информира, че срещата започва сега. Когато някой друг се присъедини към срещата, обратното броене се появява на бутона и можете да видите колко души вече са се присъединили.

  • Ако използвате срещи от услугата за хибриден календар на Cisco Webex, съобщенията от вашия календар в Microsoft Exchange, в Microsoft 365 или в Google Календар за G Suite се показват освен срещите, планирани от вашия сайт на Webex.

  • Бутонът за присъединяване не се показва преди начален час за срещи, свързани с пространства с повече от 200 души.

Можете да се присъедините към една среща наведнъж. Ако вече сте се присъединили към среща, трябва да напуснете или да прекратите тази среща, преди да можете да се присъедините към друга.

Бутонът за присъединяване се появява преди планирания начален час само ако използвате услугата Cisco Webex Hybrid Calendar и Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 или G Suite за Google Calendar.
1

Към съобщениятаи щракнете върху зеления бутон до името на пространството или срещата.

2

Изберете аудио и видео настройките си, преди да се присъедините към срещата.

3

Щракнете върхуИзползвайте видео система до свържете се с видео система .

4

Щракнете върху Присъединяване към срещата.


 

Вашата среща автоматично се шифрова от край до край.

1

Към съобщениятаи щракнете върху зеления бутон до името на пространството или срещата.

2

Изберете аудио и видео настройките си, преди да се присъедините към срещата.


 

Ако се присъедините от вашия браузър, може да се наложи да дадете на браузъра си разрешение да използва вашия микрофон и камера.

3

Щракнете върху Присъединяване към срещата.


 

Вашата среща автоматично се шифрова от край до край.