Knappen Delta visas 5 minuter före den schemalagda starttiden. Vid den schemalagda starttiden ändras etiketten för att informera dig om att mötet startar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkning på knappen och du kan se hur många personer som redan har anslutit.

  • Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.

  • Knappen Delta visas inte före starttiden för möten som är kopplade till utrymmen med mer än 200 personer.

Du kan delta i ett möte i taget. Om du redan har deltagit i ett möte måste du lämna eller avsluta det mötet innan du kan delta i ett annat.

Knappen Delta visas endast före den schemalagda starttiden om du använder kalendertjänsten för Cisco Webex Hybrid och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender.
1

Gå till Meddelandenoch klicka på den gröna knappen bredvid utrymmet eller mötesnamnet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

3

KlickaAnvänd videosystem för att ansluta till ett videosystem.

4

Klicka på Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras automatiskt slutpunkt-till-slutpunkt.

1

Gå till Meddelandenoch klicka på den gröna knappen bredvid utrymmet eller mötesnamnet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du deltar från din webbläsare kan du behöva ge din webbläsare behörighet att använda mikrofonen och kameran.

3

Klicka på Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras automatiskt slutpunkt-till-slutpunkt.