Knappen Delta visas fem minuter före den schemalagda starttiden. Vid den schemalagda starttiden ändras etiketten till att informera dig om att mötet startar nu. När någon annan ansluter till mötet visas nedräkningen på knappen och du kan se hur många personer som redan deltar.

  • Om du använder Cisco Webex Hybrid Calendar Service-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats.

  • Knappen Delta visas inte före starttiden för möten som är kopplade till utrymmen med fler än 200 personer.

Du kan delta i ett möte i taget. Om du redan deltar i ett möte måste du lämna eller avsluta det mötet innan du kan ansluta till ett annat möte.

Knappen Delta visas före den schemalagda starttiden endast om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite för Google Kalender.

1

Gå till Meddelanden och klicka på den gröna knappen bredvid utrymmet eller mötesnamnet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

3

Klicka på Använd videosystem för att ansluta till ett videosystem.

4

Klicka på Delta i möte.

1

Gå till Meddelanden och klicka på den gröna knappen bredvid utrymmet eller mötesnamnet.

2

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du ansluter via din webbläsare kan du behöva bevilja webbläsaren behörighet att använda din mikrofon och kamera.

3

Klicka på Delta i möte.