De knop Deelnemen wordt vijf minuten voor de geplande begintijd weergegeven. Op de geplande starttijd wijzigt het label om u te informeren dat de vergadering nu begint. Als iemand anders deel gaat nemen aan de vergadering, wordt het aftellen weergegeven op de knop en kunt u zien hoeveel mensen al deelnemen.

  • Als u vergaderingen van de Cisco Webex hybride agendaservice gebruikt vanuit uw Microsoft Exchange-agenda, wordt Microsoft 365-agenda of Google Agenda voor G Suite weergegeven naast vergaderingen die zijn gepland vanaf uw Webex-site.

  • De knop Deelnemen wordt niet weergegeven voor de begintijd voor vergaderingen die zijn gekoppeld aan ruimten van meer dan 200 personen.

U kunt aan één vergadering tegelijkertijd deelnemen. Als u al aan een vergadering deel hebt nemen, moet u deze vergadering verlaten of beëindigen voordat u kunt deelnemen aan een andere vergadering.

De knop Deelnemen wordt alleen voor de geplande starttijd weergegeven als u de Cisco Webex hybride agendaservice en Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 of G Suite voor Google Agenda gebruikt.

1

Ga naar Berichten en klik op de groene knop naast de ruimte of vergaderingsnaam.

2

Kies uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.

3

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een videosysteem.

4

Klik op Deelnemen aan vergadering.

1

Ga naar Berichten en klik op de groene knop naast de ruimte of vergaderingsnaam.

2

Kies uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.


 

Als u deel gaat nemen vanuit uw browser, moet u mogelijk uw browser toestemming verlenen om uw microfoon en camera te gebruiken.

3

Klik op Deelnemen aan vergadering.