Sammenføyningsknappen vises 5 minutter før planlagt starttidspunkt. På det planlagte starttidspunktet endres etiketten for å informere deg om at møtet starter nå. Når noen andre blir med i møtet, vises nedtellingen på knappen, og du kan se hvor mange som allerede har blitt med.

  • Hvis du bruker Cisco Webex Hybrid Calendar Service-møtene fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt fra Webex-nettstedet.

  • Sammenføyningsknappen vises ikke før starttidspunktet for møter som er knyttet til områder på mer enn 200 personer.

Du kan bli med i ett møte om gangen. Hvis du allerede har blitt med i et møte, må du forlate eller avslutte møtet før du kan bli med i et annet.

Bli med-knappen vises bare før det planlagte starttidspunktet hvis du bruker Cisco Webex Hybrid Calendar Service og Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller G Suite for Google Kalender.

1

Gå til Meldinger, og klikk den grønne knappen ved siden av spacet eller møtenavnet.

2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

3

Klikk Bruk skjermsystem til å koble til et videosystem.

4

Klikk på Delta på møte.


 

Møtet avsluttes automatisk.

1

Gå til Meldinger, og trykk den grønne knappen ved siden av spacet eller møtenavnet.

2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.


 

Møtet avsluttes automatisk.

3

Tapp for å koble til et videosystem.

1

Gå til Meldinger, og klikk den grønne knappen ved siden av spacet eller møtenavnet.

2

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.


 

Hvis du blir med fra nettleseren, må du kanskje gi nettleseren tillatelse til å bruke mikrofonen og kameraet.

3

Klikk på Delta på møte.


 

Møtet avsluttes automatisk.