Щракнете, за да видите филтрите си, след това изберете Споменавания до мен, за да видите съобщенията, изпратени директно до вас, или изберете Споменавания на всички, за да видите съобщенията, изпратени до всички в интервал.


 

Ще видите някои по-стари @ Споменава, които ви споменават директно, във вашия Mentions all filter.

Натиснете, за да видите филтрите си, след това изберете @ Споменава за мен, за да видите съобщенията, изпратени директно до вас, или изберете @ Mentions all (Споменаване на всички, за да видите съобщенията, изпратени до всички в интервала.


 

Ще видите някои по-стари @ Споменава, които ви споменават директно, във вашия @ Mentions all filter.

Натиснете, за да видите филтрите си, след това изберете @ Споменава за мен, за да видите съобщенията, изпратени директно до вас, или изберете @ Mentions all (Споменаване на всички, за да видите съобщенията, изпратени до всички в интервала.


 

Ще видите някои по-стари @ Споменава, които ви споменават директно, във вашия Mentions all filter.

Щракнете, за да видите филтрите си, след това изберете Споменавания до мен, за да видите съобщенията, изпратени директно до вас, или изберете Споменавания на всички, за да видите съобщенията, изпратени до всички в интервал.