Klicka för att visa dina filter och välj sedan Omnämnanden till Mig för att se meddelanden som skickats direkt till dig, eller välj Omnämnanden till Alla för att visa meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.


 

Du ser några äldre @omnämnanden som nämner dig direkt i dina omnämnanden till alla-filter.

Tryck för att visa dina filter, välj sedan @omnämnanden till Mig för att se meddelanden som skickas direkt till dig, eller välj @omnämnanden till Alla för att visa meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.


 

Du ser några äldre @omnämnanden som nämner dig direkt i dina @omnämnanden till alla-filter.

Tryck för att visa dina filter, välj sedan @omnämnanden till Mig för att se meddelanden som skickas direkt till dig, eller välj @omnämnanden till Alla för att visa meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.


 

Du ser några äldre @omnämnanden som nämner dig direkt i dina omnämnanden till alla-filter.

Klicka för att visa dina filter och välj sedan Omnämnanden till Mig för att se meddelanden som skickats direkt till dig, eller välj Omnämnanden till Alla för att visa meddelanden som skickats till alla i ett utrymme.