Klikk for å vise filtrene, velg deretter Omtaler til meg for å se meldinger som er sendt direkte til deg, eller velg Omtaler til alle for å vise meldinger som er sendt til alle på et Space.


 

Du vil se noen eldre @ Omtaler som nevner deg direkte, i filteret Omtaler til alle.

Trykk for å vise filtrene, og velg deretter @ Omtaler til meg for å se meldinger som er sendt direkte til deg, eller velg @ Omtaler til alle for å vise meldinger som er sendt til alle på et Space.


 

Du vil se noen eldre @ Omtaler som nevner deg direkte, i ditt @ Omtaler til alle-filteret.

Trykk for å vise filtrene, og velg deretter @ Omtaler til meg for å se meldinger som er sendt direkte til deg, eller velg @ Omtaler til alle for å vise meldinger som er sendt til alle på et Space.


 

Du vil se noen eldre @ Omtaler som nevner deg direkte, i filteret Omtaler til alle.

Klikk for å vise filtrene, velg deretter Omtaler til meg for å se meldinger som er sendt direkte til deg, eller velg Omtaler til alle for å vise meldinger som er sendt til alle på et Space.