Provjera važnih poruka.

Kliknite da biste vidjeli svoje filtre, a zatim odaberite Spominje Me da vidite poruke poslane izravno vama ili odaberite Spominje svima za pregled poruka poslanih svima u prostoru.


 

Vidjet ćeš neke starije @ Spominje koji vas izravno spominju, u vašem Spominje svima filter.

Dodirnite da biste vidjeli svoje filtre, a zatim odaberite @ Spominje me da vidite poruke poslane izravno vama ili odaberite @ Spominje svima za pregled poruka poslanih svima u prostoru.


 

Vidjet ćeš neke starije @ Spominje koji vas izravno spominju, u vašem @ Spominje svima filter.

Dodirnite da biste vidjeli svoje filtre, a zatim odaberite @ Spominje me da vidite poruke poslane izravno vama ili odaberite @ Spominje svima za pregled poruka poslanih svima u prostoru.


 

Vidjet ćeš neke starije @ Spominje koji vas izravno spominju, u vašem Spominje svima filter.

Kliknite da biste vidjeli svoje filtre, a zatim odaberite Spominje Me da vidite poruke poslane izravno vama ili odaberite Spominje svima za pregled poruka poslanih svima u prostoru.