Kliknite da biste pogledali filtre, a zatim odaberite Spominjanja da biste vidjeli poruke koje su vam poslane izravno ili odaberite Spomen svima da biste vidjeli poruke poslane svima u prostoru.


 

U filtru Mentions to All vidjet ćete neke starije @ Spominjanja koja vas izravno spominju.

Dodirnite da biste pogledali filtre, a zatim odaberite @ Spominjanja da biste vidjeli poruke koje su vam poslane izravno ili odaberite @ Spominjanje svima da biste vidjeli poruke poslane svima u prostoru.


 

Vidjet ćete neke starije @ Spominjanja koja vas izravno spominju, u filtru @ Mentions to All.

Dodirnite da biste pogledali filtre, a zatim odaberite @ Spominjanja da biste vidjeli poruke koje su vam poslane izravno ili odaberite @ Spominjanje svima da biste vidjeli poruke poslane svima u prostoru.


 

U filtru Mentions to All vidjet ćete neke starije @ Spominjanja koja vas izravno spominju.

Kliknite da biste pogledali filtre, a zatim odaberite Spominjanja da biste vidjeli poruke koje su vam poslane izravno ili odaberite Spomen svima da biste vidjeli poruke poslane svima u prostoru.