1

Влезте във вашия Webex сайт, след което кликнете върху Календар.

2

Изберете вашия webinar от списъка.

3

В секцията Участници на вашата информация за webinar щракнете върху Редактиране.

4

За да добавите участници един по един, щракнете върху Добавяне на участници, след което въведете името и имейл адреса на всеки участник.

За да импортирате няколко участника от CSV файл, щракнете върху Импортиране на участниците.

  1. Изтеглете шаблона за CSV формат, ако е необходимо.

  2. Попълване на шаблона.csv файл с помощта на формата, посочен в шаблона, след това качване или плъзгане и пускане на вашия CSV файл.

  3. Щракнете върху Затвори.

  4. Ако искате да изпратите имейл покана до участниците, след като импортирате CSV файла, щракнете върху Изпращане на имейл покана в горната част на прозореца.