1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na možnost Webináře.

2

Vyberte v seznamu svůj webinář.

3

V informacích o webináři v části Účastníci klikněte Upravit .

4

Chcete-li přidat jednotlivé účastníky, klikněte na Přidat účastníky a poté zadejte jména a e-mailová adresa jednotlivých účastníků.

Chcete-li importovat ze soubor CSV více účastníků, klikněte Importovat účastníky .

  1. V případě potřeby stáhněte šablonu formátu CSV .

  2. Vyplňte soubor template.csv ve formátu zadaném v šabloně a pak soubor CSV nahrajte nebo přetáhněte.

  3. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  4. Pokud chcete po importování souboru soubor CSV odeslat e-mailovou pozvánku účastníkům, klikněte Odeslat e-mailovou pozvánku v horní části okna.