1

Prijavite se u User Hub, a zatim kliknite na " Webinars".

2

Izaberite vebinar sa liste.

3

U odeljku Učesnici informacija o vebinaru kliknite na "Uredi ".

4

Da biste dodali učesnike jedan po jedan, kliknite na "Dodaj učesnike", a zatim unesite ime svakog učesnika i e-adresa.

Da biste uvezli više učesnika sa sastanka CSV datoteka, kliknite na Uvezi učesnike.

  1. Preuzmite šablon CSV formata ako je potrebno.

  2. Popunjavajte datoteku template.csv koristeći format naveden u obrascu, a zatim otpremite ili prevucite i otpustite svoju CSV datoteka.

  3. Kliknite na dugme Zatvori.

  4. Ako želite da pošaljete e-pozivnicu učesnicima nakon što uvezete CSV datoteka, kliknite na Pošalji pozivnicu putem e-pošte na vrhu prozora.