1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju , azatim izaberite stavku Sastanci.

2

Izaberite događaj sa liste.

3

U odeljku Učesnici informacija o događaju kliknite na dugme Uredi.

4

Da biste dodali učesnike jedan po jedan, kliknite na dugme "Dodaj učesnike",a zatim unesite ime svakog učesnika i e-adresu.

Da biste uvezli više učesnika iz CSV datoteke, kliknite na dugme "Uveziučesnike".

  1. Ako je potrebno, preuzmite predložak CSV formata.

  2. Popunite datoteku predloška.csv koristeći format naveden u predlošku, a zatim otpremite ili prevucite i otpustite CSV datoteku.

  3. Kliknite na dugme Zatvori.

  4. Ako želite da pošaljete pozivnicu za e-poruku učesnicima nakon uvoza CSV datoteke, kliknite na dugme Pošalji pozivnicu e-poštom na vrhu prozora.