1

Zaloguj się do witrynyWebex, a następnie kliknij pozycję Spotkania .

2

Wybierz wydarzenie z listy.

3

W sekcji Uczestnicy informacji o wydarzeniu kliknij edytuj .

4

Aby dodawać uczestników jeden po drugim, kliknij w Dodaj uczestników, a następnie wprowadź imię i nazwisko oraz adres e-mail każdego uczestnika.

Aby zaimportować wielu uczestników z pliku CSV, kliknij importuj uczestników.

  1. W razie potrzeby pobierz szablon w formacie CSV.

  2. Wypełnij szablon.csv plik w formacie określonym w szablonie, a następnie prześlij lub przeciągnij i upuść plik CSV.

  3. Kliknij przycisk Zamknij.

  4. Jeśli chcesz wysłać uczestnikom zaproszenie e-mail po zaimportowaniu pliku CSV, kliknij Wyślij zaproszenie e-mail u góry okna.