1

Кликнете върху Стаи и изберете постоянната чат стая.

2

Щракнете върху Информация и изберете Заглушаване на тази стая.

1

Докоснете Стаи и изберете постоянна чат стая.

2

Докоснете Информация , след което докоснете Заглушаване на тази стая.


 

За да заглушите всички постоянни чат стаи, отидете в Настройки > Известия и изключете Чат стая Съобщения