1

Klikk på rom og velg et fast chatte rom.

2

Klikk på informasjon og velg Demp dette rommet.

1

Trykk på rom og velg et fast chatte rom.

2

Trykk på informasjon , og trykk deretter Demp dette rommet.


 

Hvis du vil dempe alle de faste chatte rommene, går du til innstillinger > varsler og slår av meldinger om chatte rom.