1

Klikněte na možnost Místnosti a vyberte trvalou diskusní místnost.

2

Klikněte na možnost Informace a vyberte položku Mute this room (Ztlumit tuto místnost).

1

Klepněte na možnost Místnosti a zvolte trvalou diskusní místnost.

2

Klepněte na možnost Informace a pak na možnost Mute this room (Ztlumit tuto místnost).


 

Chcete-li ztlumit všechny trvalé diskusní místnosti, přejděte do části Nastavení > Oznámení a vypněte možnost Chat Room Messages (Zprávy v diskusní místnosti).