Ако трябва да премахнете участник от сесия на прекъсване след началото на сесиите, трябва да премахнете участника от събранието.

Сесии на прекъсване са достъпни на WBS40.9 и по-нови сайтове. За да разберете коя версия на Webex срещи използвате, вижте Намерете вашия уебекс срещи номер на версия.

1

Ако диалоговият прозорец прекъсване сесия за присвояване не е вече отворен, щракнете върху Прекъсване сесии, за да го отворите.

Бутон за сесии за прекъсване

 

Само един хост или cohost може да има прекъсване сесия възлагане диалогов прозорец в даден момент.

2

В списъка със сесии за прекъсване намерете и задръжте курсора на мишката над участника, който искате да премахнете, след което щракнете върху Премахни.

Бутон \„Премахни\“