Ако трябва да премахнете участник от сесия за разбивка, след като сесиите са започнали, трябва да премахнете участника от срещата.

Тази функция се поддържа от Webex Meetings и Webex Webinars. В приложението Webex тази функция е достъпна на нашата готова за видео Mesh платформа за срещи.

  • В срещите домакинът и съдомакините могат също да премахват участници от сесии за прекъсване.
  • В уебинарите домакинът и съдомакините могат да отстраняват панелистите от сесии за пробив.

1

Ако Разпределение на сесията диалоговият прозорец все още не е отворен, щракнете Пробивни сесии за да го отворите.

Бутон за пробивни сесии

 

Само един хост или кохост може да има Разпределение на сесията отворен диалогов прозорец наведнъж.

2

В списъка с отделни сесии намерете и задръжте курсора на мишката над участника или панела, който искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахване.

Бутон \„Премахни\“