Jeśli musisz usunąć uczestnika z sesji breakout po rozpoczęciu sesji, należy usunąć uczestnika ze spotkania.

Sesje Breakout są dostępne na stronach WBS40.9 i nowszych. Aby dowiedzieć się, której wersji spotkań Webex używasz, zobacz Znajdowanie numeru wersji spotkań Cisco Webex.

1

Jeśli okno dialogowe Przypisanie sesji breakout nie jest jeszcze otwarte, kliknij pozycję Sesje wyprysków, aby je otworzyć.

Przycisk Sesje breakout

 

Tylko jeden host lub współgospodarz może mieć okno dialogowe przypisania sesji breakout otwarte w czasie.

2

Na liście sesji wyprysków znajdź i umieść wskaźnik myszy na uczestniku, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Przycisk Usuń