Jeśli chcesz usunąć uczestnika z sesji grupowej po rozpoczęciu sesji, musisz usunąć tego uczestnika ze spotkania.

Ta funkcja jest obsługiwana w Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań obsługującej Video Mesh.

  • W spotkaniach gospodarz i współgospodarze mogą również usuwać uczestników z sesji grupowych.
  • W przypadku webinarów prowadzący i współprowadzący mogą usuwać panelistów z sesji grupowych.
1

jeśli Przydział sesji grupowej okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Sesje na przerwach aby go otworzyć.

Przycisk sesji grupowych

 

Tylko jeden gospodarz lub współgospodarz może mieć Przydział sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Na liście sesji grupowych znajdź i najedź kursorem na uczestnika lub panelistę, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij Usunąć.

Przycisk Usuń