Om du behöver ta bort en mötesdeltagare från en privat möte-möte efter att sessionerna har startat, måste du ta bort mötesdeltagaren från mötet.

Breakoutmöten är tillgängliga på WBS40.9 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

1

Om tilldelning av det här mötet dialogruta inte redan är öppen klickar du påBreakout-möten för att öppna den.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

I listan över breakoutmöten letar du upp och håller muspekaren över den deltagare som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Knappen Ta bort