Ako je potrebno da uklonite učesnika iz sesije prekida nakon početka sesija, morate ukloniti učesnika sa sastanka.

Sesije prekida su dostupne na WBS40.9 i kasnijim lokacijama. Da biste saznali koju verziju Webex sastanaka koristite, pogledajte članak Pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka.

1

Ako dijalog dodeljivanje sesije prekidanja nije već otvoren, kliknite na dugme "Sesije prekida" da biste ga otvorili.

Dugme "Sesije prekidanja"

 

Samo jedan domaćin ili kohost mogu istovremeno da otvore dijalog dodeljivanje sesije prekida.

2

Na listi sesija prekida, pronađite i zadržite pokazivač iznad učesnika kojeg želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Dugme „Ukloni“