Когато закупите абонамента за Споделени събрания на Cisco сътрудничество флекс план, можете да направите следното:

  • Когато присвоявате лиценза за споделени събрания на хора във вашата организация или поотделно, или с помощта на CSV файла. Всеки абонамент позволява една едновременна среща да бъде хоствана от всеки с лиценза за споделени събрания.

  • За да прегледате използването на лиценза си за абонамента, вижте Преглед на използването на лиценза в Центъра за контрол на Cisco Webex.

  • За да прегледате отчетите за споделени събрания, вижте Преглед на отчета за споделени събрания за сътрудничество cisco.

За повече информация относно Плана за флекс за сътрудничество ciscohttp://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/spark-flex-plan/index.htmlвж.