בעת רכישת המנוי לפגישות משותפות של Cisco Collaboration Collaboration Flex Plan, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

לקבלת מידע נוסף על תוכנית Flex לשיתוף פעולה של Cisco, ראה http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/spark-flex-plan/index.html.