Задръжте курсора на курсора на курсора върху съобщението или файла и щракнете върху Старт на нишка.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, щракнете върху .

Когато някой отговори на нишка, ще видите известие в пространството, за да подчертаете новите отговори.

Натиснете дълго съобщението и изберете Старт на нишка.

Отваря се нов прозорец на нишката.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, докоснете и задръжте съобщението и изберете Отговор.


 

Можете да плъзнете надясно върху избрано съобщение на вашия iOS devce, за бързо стартиране или отговор на нишка за съобщения.

Задръжте курсора на курсора на курсора върху съобщението или файла и щракнете върху Старт на нишка.

След като създадете нишката, вие или някой друг в пространството може да добавите отговор на тази нишка, щракнете върху .