Zadržite pokazivač iznad poruke ili datoteke i kliknite na dugme Započni nit.

Kada kreirate nit, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu nit, kliknite na dugme .

Kada neko odgovori na nit, videćete obaveštenje u prostoru da istaknete nove odgovore.

Dugo pritisnite poruku i odaberite stavku Započni nit.

Otvoriće se novi prozor niti.

Nakon što kreirate nit, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu nit, dodirnete i držite poruku i odaberete stavku Odgovori.


 

Možete brzo da prevučete prstom pravo na izabranu poruku na iOS devce, da biste brzo pokrenuli ili odgovorili na nit poruke.

Zadržite pokazivač iznad poruke ili datoteke i kliknite na dugme Započni nit.

Kada kreirate nit, vi ili bilo ko drugi u prostoru možete da dodate odgovor na tu nit, kliknite na dugme .