רחף מעל ההודעה או הקובץ ולחץ על התחל שרשור.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכולים להוסיף תשובה לשרשור זה, לחץ על .

כאשר מישהו משיב לשרשור, תראה הודעה במרחב כדי להדגיש את התשובות החדשות.

לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה ובחר התחל שרשור.

נפתח חלון שרשור חדש.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכולים להוסיף תשובה לשרשור זה, לגעת ולהחזיק את ההודעה ולבחור השב.


 

אתם יכולים להחליק ימינה על הודעה שנבחרה ב-iOS devce שלכם, כדי להתחיל במהירות או להגיב לשרשור הודעות.

רחף מעל ההודעה או הקובץ ולחץ על התחל שרשור.

לאחר יצירת השרשור, אתה או כל אחד אחר במרחב יכולים להוסיף תשובה לשרשור זה, לחץ על .