Najedź kursorem na wiadomość lub plik i kliknij Rozpocznij wątek.

Po utworzeniu wątku Ty lub inna osoba w przestrzeni możecie dodać odpowiedź do tego wątku, kliknij pozycję .

Gdy ktoś odpowie na wątek, w miejscu zobaczysz powiadomienie, aby wyróżnić nowe odpowiedzi.

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość i wybierz Rozpocznij wątek.

Zostanie otwarte nowe okno wątku.

Po utworzeniu wątku Ty lub inna osoba w przestrzeni może dodać odpowiedź do tego wątku, dotknąć i przytrzymać wiadomość, a następnie wybrać odpowiedz.


 

Możesz przesunąć palcem w prawo na wybranej wiadomości w iOS devce, aby szybko rozpocząć wątek wiadomości lub odpowiedzieć na niego.

Najedź kursorem na wiadomość lub plik i kliknij Rozpocznij wątek.

Po utworzeniu wątku Ty lub inna osoba w przestrzeni możecie dodać odpowiedź do tego wątku, kliknij pozycję .