Край на живота за Инструменти за продуктивност

Изданието от юни (42.6) ще бъде последното издание за Инструменти за продуктивност. Клиентите на Outlook, които желаят да насрочват webex срещи от Outlook, трябва да се преместят в добавката Webex Scheduler.

Мигриране към добавката webex планировчик

  1. Инсталирайте webex планировчика за Microsoft 365 или на място Exchange.

  2. Разполагане и конфигуриране на Webex планировчика за Microsoft 365 или на място Exchange.

Деинсталиране на Productivity Tools

  1. За ИТ администраторите вижте Конфигуриране и премахване на webex desktop приложението и инструментите за продуктивност на Mac раздел на Ръководството за ИТ администратор за масово разполагане на инструментитеза работен плот и продуктивност на Webex Meetings.

  2. Деинсталирайте Инструменти за продуктивност на Webex за потребители.

Какво да направите след това:


Ако сте клиент на TMS-XE, който използва Инструменти за продуктивност за планиране и получаване на Един бутон към Push (OBTP) за управлявани видеоустройства на място, трябва да преминете към ново РЕШЕНИЕ OBTP. TMS-XE не се поддържа с добавката webex планировчик. За повече информация вижте разширението за пакет за управление на TelePresence за бележкиза издание на Microsoft Exchange 5.13.