Koniec cyklu życia narzędzi zwiększających produktywność

Wydanie z czerwca (42.6) będzie ostatnim wydaniem narzędzi zwiększających produktywność. Klienci programu Outlook, którzy chcą zaplanować spotkania Webex z programu Outlook, powinni przejść do dodatku Webex Scheduler.

Migracja do dodatku Webex Scheduler

  1. Zainstaluj harmonogram Webex dla platformy Microsoft 365 lub lokalnego programu Exchange.

  2. Wdróż i skonfiguruj harmonogram Webex dla platformy Microsoft 365 lub lokalnego programu Exchange.

Odinstaluj narzędzia zwiększające wydajność

  1. Administratorzy IT mogą zapoznać się z sekcją Konfigurowanie i usuwanie aplikacji Webex Desktop i narzędzi zwiększających produktywność na komputerze Mac w podręczniku administratora IT, aby uzyskać informacje na temat masowego wdrażania pulpitu Webex Meetings Desktop i narzędzi zwiększającychproduktywność.

  2. Odinstaluj Webex Productivity Tools dla użytkowników.

Co dalej:


Jeśli jesteś klientem TMS-XE, który używa narzędzi zwiększających produktywność do planowania i odbierania one Button to Push (OBTP) dla lokalnie zarządzanych urządzeń wideo, musisz przejść do nowego rozwiązania OBTP. TMS-XE nie jest obsługiwany przez dodatek Webex Scheduler. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange 5.13 — informacje owersji.