Konec životnosti nástrojů produktivity

Červnová verze (42.6) bude poslední verzí nástrojů produktivity. Zákazníci aplikace Outlook, kteří chtějí naplánovat schůzky Webex z aplikace Outlook, by měli přejít na doplněk Plánovač Webex .

Migrace na doplněk Webex Scheduler

  1. Nainstalujte plánovač Webex pro Microsoft 365 nebo místní Exchange.

  2. Nasaďte a nakonfigurujte plánovač Webex pro Microsoft 365 nebo místní Exchange.

Odinstalovat nástroje produktivity

  1. Pro správce IT se podívejte do části Konfigurace a odebrání aplikace Webex pro stolní počítače a nástroje produktivity v systému Mac v příručce pro správce IT pro hromadné nasazení nástrojů Webex Meetings Desktop and Productivity Tools.

  2. Odinstalujte nástroje produktivity Webex pro uživatele.

Co dělat dál:


Pokud jste zákazník TMS-XE, který používá nástroje produktivity k plánování a přijímání one Button to Push (OBTP) pro místní spravovaná videozařízení, musíte přejít na nové řešení OBTP. TMS-XE není podporován doplňkem Webex Scheduler. Další informace naleznete v tématu TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange 5.13 release notes.