Преди да започнете

 

Няколко реда работят само директно в приложението Webex .

Отидете до активната си линияи след това изберете различен запис от списъка.

Линиите са лесно разпознаваеми по свързаните телефонни номера и описания.

След като направите своя избор, всяко изходящо повикване , което извършвате, използва новата ви активна линия. Можете да промените отново активната линия по всяко време.