Преди да започнете

Няколко реда работят само директно в Webex App.

Отидете на активния си ред и след това изберете различен запис от списъка.

Редовете са лесно разпознаваеми по свързаните телефонни номера и описания.

След като направите избора си, всяко изходящо обаждане, което извършвате, използва новата ви активна линия. Можете да промените активната линия отново по всяко време.